Spring til...

Miljøfarligt affald fra virksomheder

Aflever små mængder miljøfarligt affald som fx olie, kemikalier og maling på en genbrugsplads eller send det med en godkendt transportør ved stor mængde

Få hentet større mængde miljøfarligt affald

Ring til ALFA Specialaffald eller bestil afhentningen på deres hjemmeside:

Telefon 54 88 11 00

ALFA Specialaffalds hjemmeside

Som virksomhed skal du sikre, at dit affald bliver afleveret til et anlæg, som har en miljøgodkendelse, og som er godkendt til at modtage den pågældende affaldstype. Affaldstypen bestemmes efter EAK-koden.

Aflever mindre mængde miljøfarligt affald på genbrugspladsen

Du må kun aflevere miljøfarligt affald efter at have henvendt dig til en medarbejder, når du ankommer.

Din virksomhed skal betale for at aflevere farligt affald på genbrugspladsen.

Find en genbrugsplads

Du kan maks. aflevere

  • 200 kg miljøfarligt affald om året
  • 50 stk. lysstofrør pr. besøg

Hvad med batterier?

Du kan aflevere batterier på genbrugspladsen eller få dem taget med af skraldemanden.

Læs om batterier