Spring til...

Klinisk risikoaffald

Du skal sortere klinisk risikoaffald for sig selv og bestille ALFA Specialaffald til at hente det

Sådan bestiller du en afhentning

Du kan bestille en afhentning af klinisk risikoaffald fra ALFA Specialaffalds hjemmeside eller ved at ringe til dem:

Telefon 54 88 11 00

ALFA Specialaffalds hjemmeside

Klinisk risikoaffald er

Spidse og skarpe genstande som fx

 • kanyler
 • skalpeller
 • sakse og pincetter

Glasaffald som fx

 • reagensglas og øvrige glasskår fra patienter med smitsomme infektionssygdomme
 • affald fra patienter i behandling med cytostatika
 • ikke-autoklaveret affald fra klinisk mikrobiologiske og klinisk kemiske laboratorier og blodbanklaboratorier
 • døde forsøgsdyr inficeret med smitsomme sygdomme

Biologisk affald som fx

 • organer og amputerede lemmer fra operationer
 • affald fra sektioner og vævsaffald fra fødsler samt vacciner

Klinisk risikoaffald er ikke

 • Medicinrester, herunder cytostatika
 • Kviksølvtermometre og batterier
 • Reagenser og analysekits
 • Sølvamalgamholdigt materiale og provisorisk fyldningsmateriale fra tandlæger