Spring til...

Kommunens indsatser mod affald i naturen

Vi kan ikke altid følge med og rydde op i samme takt, som affald bliver smidt, men vi er med i flere indsatser mod affald i naturen

Henkastet affald er først og fremmest et problem hos dem, der smider det. Affald hører ikke til på gaden eller i naturen, men i en opstillet affaldsspand eller affaldsbeholderen derhjemme.

En vis del affald havner desværre alligevel i naturen eller på andre offentlige arealer, og så er det vores allesammens problem. Kommunens folk rydder hver dag affald væk, men du kan også give en hånd med.

Nogle af vores indsatser mod affald i naturen