Spring til...

Økonomisk hjælp under et revalideringsforløb

Revalidering betyder, at selvom du har begrænsninger i din arbejdsevne, vil du blive hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet

Hvordan kan jeg få revalideringsydelse?

Hvis du modtager sygedagpenge eller kontanthjælp i længere tid, vil vi automatisk foretage opfølgninger sammen med dig.

I forbindelse med disse opfølgninger, vil det løbende blive vurderet, om der er behov for tiltag, herunder iværksættelse af revalidering. 

Du kan også selv rette henvendelse til Jobcentret, for at søge om revalidering.

For at blive godkendt som revalidend, skal du opfylde visse betingelser.

Det er Jobcentret, der træffer afgørelse om revalidering.

Hvilken hjælp ydes?

Er du under forrevalidering, kan du bevare f.eks. sygedagpenge eller kontanthjælp. 

Er du under revalidering, vil du modtage revalideringsydelse.

Revalideringsydelsen beregnes til et fast månedligt beløb, som svarer til niveauet for højeste dagpengesats. Til en person under 25 år svarer ydelsen til det halve. Der er dog visse undtagelser fra denne regel. 

Revalideringsydelse kan maksimalt udbetales i 5 år.

Udbetaling

Revalideringsydelsen udbetales månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden til din NemKonto.  

Pligter og rettigheder

Ydelsen er betinget af, at du følger den fastlagte plan. 

Du skal medvirke til afklaring af dine sociale og helbredsmæssige forhold, samt oplyse om ændringer, der kan have indflydelse på udbetalingen.  

Du må ikke have andet arbejde under revalideringen. Kommunen kan dog tillade arbejde i begrænset omfang, hvis det kan forenes med erhvervsplanen, f. eks. job i ferieperioder.

Indtægter fra arbejde fratrækkes i revalideringsydelsen, hvis indtægten overstiger en nærmere fastsat grænse.

Spørgsmål og svar

Kontakt Jobcentret

Telefon

58 57 33 33
Mandag
Kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 17.00
Fredag
Kl. 09.00 - 13.00

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST NemID-MitID

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Kontakt Jobcentret