Spring til...

Søg en plejebolig

Du kan søge om en plejebolig, hvis du ikke længere kan klare dig i dit eget hjem og har et stort behov for pleje

En plejebolig er for dig, der har et stort behov for pleje, støtte og nærvær

Alle plejeboliger ligger på et plejecenter, og der er personale til stede hele døgnet. Du spiser og laver aktiviteter sammen med plejecentrets andre beboere.

Du kan få hjælp til både personlige og praktiske opgaver.

Borgere, der kan visiteres til almen somatisk plejehjemsplads eller plejebolig, er kendetegnet ved:

 • Borgeren har aktuel og vedvarende funktionsnedsættelse, som ikke kan ændres/bedres ved behandling eller ved at iværksætte andre af kommunens tilbud.
 • Nuværende boligforhold er ikke egnet til at opfylde borgerens psykiske, sociale og/eller fysiske plejebehov.
 • Nuværende bolig kan ikke selv ved væsentlig ombygning blive egnet til at opfylde borgerens psykiske/sociale/fysiske plejebehov.
 • Borgeren har vedvarende ustabile behov, som ikke kan dækkes af hjemmeplejen.

Borgere, der kan visiteres til skærmede enheder demensplejebolig, er desuden kendetegnet ved:

 • Borgeren er demensudredt og har en demensdiagnose.
 • Selvstændig levevis er risikofyldt.
 • Borgeren har en adfærd, der ikke kan rummes i en almen somatisk plejebolig og et behov for tæt pædagogisk bistand og tilsyn/guidning over hele døgnet.

Sådan får du en plejebolig

 1. Søg om at få tildelt en plejebolig længere nede på siden
 2. En visitator kontakter dig senest 20 dage efter, vi har fået din ansøgning
 3. Du og visitatoren aftaler et tidspunkt, hvor visitatoren kommer på besøg hjemme hos dig
 4. Hvis du bliver godkendt til en plejebolig, bliver du sat på venteliste til de afdelinger, du har ønsket.  

Søg plejebolig

Du får svar i løbet af 20 arbejdsdage

Når du søger en plejebolig, kan du forvente svar inden for 20 arbejdsdage.

Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen, får du besked om, hvornår du kan forvente et svar.

Du er garanteret en plejebolig inden for 2 måneder

Hvis du ikke har et særligt ønske om, hvilket plejecenter du vil bo på, kan du komme på en garantiventeliste. Hvis din ansøgning godkendes, garanterer vi dig en plejebolig inden for to måneder.

Hvis du ønsker et bestemt plejecenter, kan der være længere ventetid.

Få hjælp til din digitale ansøgning

Du kan få hjælp til digitale ansøgninger hos Borgerservice, hvis du fx skal søge om plejebolig, boligstøtte, pension eller varmehjælp.

Du skal bestille tid, inden du møder op, så en medarbejder har sat tid af til at hjælpe dig.