Spring til...

Ejendomsskat - lån til betaling

Du kan ansøge om lån til grundskylden på din bolig eller dit sommerhus, ikke til afgifterne.

Du kan ansøge om lån til tilslutningsudgifter og relateret graveudgifter indtil eksisterende anlæg, for eksempel tilslutning til kloakanlæg, fjernvarme eller lignende, hvor der er tilslutningspligt.

Du kan søge om lån, hvis du er folkepensionist eller får social pension, delpension eller efterløn og har fast bopæl her i landet. Du skal bebo den ejendom du ønsker at søge om lån til, dog ikke hvis du ønsker, at søge om lån til grundskylden i dit sommerhus.

Der kan kun opnås Lån til betaling af ejendomsskat, til en ejendom, uanset dine ejendomme er beliggende i forskellige kommuner.

Hvis lånet bevilges, tinglyser kommunen et skadesløsbrev på ejendommen, som sikkerhed for betaling af lånebeløbet. Det er derfor en betingelse for at få lån, at der er noget friværdi i ejendommen.

Lån til ejendomsskat