Spring til...

BBR (Bygnings- og Boligregistret)

Som ejer har du ansvar for at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte
Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger.

Tjek oplysninger for din ejendom

Du kan tjekke, om din ejendoms oplysninger er korrekte på BBR's hjemmeside.

Ret oplysninger om din ejendom i BBR

Har du ændringer til oplysningerne for din ejendom, kan du selv rette dem ved at logge på BBR's hjemmeside.

Når vi modtager oplysning om ændringer til BBR, vil vi altid vurdere, om ændringen kan gennemføres uden landzonetilladelse og byggetilladelse.