Spring til...

Find offentliggjorte byggesager i Weblager

Du kan i Weblager (byggesagsarkiv) se alle offentlige dokumenter om en ejendom, herunder offentliggjorte byggesager fra hele ejendommens levetid
Du kan finde byggesager afsluttet før 30. november 2020. Vi har ved systemskifte i december 2021 fået mulighed for løbende at opdatere Weblager. Derfor lægger vi nu nye sager op, hurtigst muligt efter et byggeri færdigmeldes

Hvad kan jeg se i arkivet?

Alle offentlige dokumenter om en ejendom, herunder byggesager fra hele ejendommens levetid.

Du kan ikke se byggesager med oplysninger om

  • Bankbygninger
  • Militære anlæg og lignende
  • Personfølsomme oplysninger som cpr-nummer og/eller personfølsomme ord

Finder du mod forventning personfølsomme oplysninger

Kontakte os med det samme på teknik@slagelse.dk

Sørg for at skrive:

  • ejendommens adresse
  • ejendomsnummer
  • årstal for sagen
  • evt. journalnummer og sagstype