Spring til...

Hegnssyn - indbring sag

Hvis der mellem dig og din nabo opstår uenighed om et hegn mellem jeres ejendomme, kan du bede om, at der holdes et hegnsyn

Hegnssynet afgør sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud

Hegnssynet er en selvstændig myndighed og uafhængigt af Slagelse Kommune bortset fra, at kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Hegnssynet.

Ledelsessekretariatet har opgaven med at sekretariatsbetjene hegnssynet.

Hegnssynet arbejder udelukkende i møder. Det betyder i praksis, at Hegnssynet kun har skriftlig forberedelse af sagerne, og ikke kan træffes ved telefonisk eller personligt fremmøde.

Hegnssynet træffer afgørelser i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar om Hegnssynet