Spring til...

Hobbyhusdyrhold

Du kan holde dyr som fx heste, hunde, grise, kvæg og høns på din grund uden tilladelser, hvis antallet af dyr gør det ikke-erhvervsmæssigt, men der er regler og undtagelser

Hvad er ikke-erhvervsmæssigt dyrehold?

Fx dyrehold på højst:

  • 4 stykker andet kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl op til 12 måneder
  • 15 slagtesvin
  • 10 får med lam op til 12 måneder
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

eller

  • dit produktionsareal overstiger ikke 25 m², selvom du har flere dyr end nævnt herover
Kontakt os hvis du er i tvivl om regler og love for dit dyrehold

Få hjælp af en landbrugssagsbehandler

24 84 25 02 teknik@slagelse.dk

For dig der holder heste

For dig der holder hunde

For dig der holder høns i byzonen

Vil du opføre en ny bygning til dine dyr?

Husk at søge byggetilladelse først og eventuelt landzonetilladelse.

Læs hvordan du kommer i gang med at bygge