Spring til...

Hobbyhusdyrhold

Du kan holde dyr som fx heste, hunde, grise, kvæg og høns på din grund uden tilladelser, hvis antallet af dyr gør det ikke-erhvervsmæssigt, men der er regler og undtagelser

Hvad er ikke-erhvervsmæssigt dyrehold?

Fx dyrehold på højst:

  • 4 stykker andet kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl op til 12 måneder
  • 15 slagtesvin
  • 10 får med lam op til 12 måneder
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

eller

  • dit produktionsareal overstiger ikke 25 m², selvom du har flere dyr end nævnt herover
Kontakt os hvis du er i tvivl om regler og love for dit dyrehold

Få hjælp af en landbrugssagsbehandler

29 39 28 59 24 84 25 02 teknik@slagelse.dk

For dig der holder heste

For dig der holder hunde

For dig der holder høns

Vil du opføre en ny bygning til dine dyr?

Husk at søge byggetilladelse først og eventuelt landzonetilladelse.

Læs hvordan du kommer i gang med at bygge