Spring til...

Fjern farlige istapper fra din ejendom

Når du er grundejer, har du pligt til at fjerne istapper, der risikerer at falde ned på vej eller fortov og gøre skade på folk eller materiel
Falder en istap ned fra dit hus og gør skade på en person eller giver materiel skade, risikerer du at skulle betale erstatning

Følg 7 gode råd

  1. Afspær området hvis du har istapper, der er umulige at fjerne fra din ejendom, og der er risiko for, at forbipasserende kan blive ramt af dem, hvis de falder ned
  2. Sørg for at fjerne cykler, motorcykler, barnevogne, biler og andre genstande, der kan tage skade af faldne istapper
  3. Gør det nemt for dig selv ved at stå på en stige og rage istapperne ned fx med en kost, eller gør det fra et vindue på øverste etage 
  4. Læg eventuelt elektriske varmetråde i tagrender og nedløbsrør, hvilket forebygger mod istapper. Nogle typer varmetråde sparer strøm ved først at tænde, når temperaturen nærmer sig frysepunktet
  5. Rens og vedligehold tagrender og nedløbsrør, så smeltevand ledes hurtigt bort i stedet for at ligge i tagrenden og fryse til is
  6. Sørg for at taget er isoleret ordentligt, da istapper især dannes på tage, der er dårligt isoleret. Det sker ved, at varme siver op igennem tagfladen og får sneen til at smelte og evt. blive til istapper
  7. Vær opmærksom på at når tøvejr efterfølges af frostvejr, kommer der ofte istapper

Hvis du ser farlige istapper hængende fra tag

Det nemmeste er, at du selv går ind og snakker med ejeren eller beboerne på den ejendom, der har istapper hængende. Dermed ved grundejeren med det samme, at der er en fare.

Ved akut fare for at nogen kommer til skade, skal du afspærre med det samme.

Kontakt os eventuelt for hjælp til at afspærre

Hverdage kl. 8-14: Kommunens Entreprenørservice på tlf. 58 57 54 30

Uden for åbningstiden: Falck på tlf. 70 10 20 30

Spørgsmål og svar