Spring til...

Ryd sne og salt ved din grund

I vintertiden har du pligt til at rydde for sne og salte eller gruse ud for din ejendom, så folk ikke falder og kommer til skade
Postbud, skraldemand og dine gæster skal kunne komme sikkert til og fra din bolig. Falder en person på dit fortov og kommer til skade, er det dit ansvar, og du kan ende med at skulle betale erstatning

Sådan skal du gøre hjemme hos dig

  • Ryd fortovet ud for din ejendom og din indkørsel for sne, og sørg for at der ikke er glat
  • Ryd, salt eller grus så vidt muligt dit fortov og din indkørsel inden kl. 7, hvilket er gældende retspraksis
  • Husk at din skraldemand starter tidligt og normalt henter affaldet mellem kl. 6–20. Kan han ikke komme sikkert til dine affaldsbeholdere, skal han lade affaldet stå ifølge Arbejdstilsynet
  • I meget koldt vejr virker salt ikke godt. Brug derfor grus eller lignende i meget koldt vejr
  • Sørg for at snebunker ikke er til gene for fodgængere eller trafikanter
  • Fjern istapper så de ikke kan falde ned og gøre skade. Læs gode råd om at fjerne eller helt undgå istapper

Hvis din grund støder op til flere veje eller stier

Du skal rydde sne og salte eller gruse fortove og stier, som ligger i ubrudt forlængelse af adgangen til din ejendom.

Se skitser og læs mere i vinterregulativet (side 35-40)

Hvis du bor på en privat fællesvej

På landet og i flere villakvarterer ejer grundejerne selv vejene. Kommunen rydder derfor ikke sne på private fællesveje.

  • Bor du på en privat fællesvej og vil have vejen ryddet for sne, er det dig og de andre grundejere langs vejen, der skal gøre det
  • Du har samme pligter til at rydde sne og salte eller gruse fortovet ud for din ejendom som på kommuneveje

Læs mere om private fællesveje

Spørgsmål og svar