Spring til...

Beskær din beplantning langs fortov og vej

Du skal beskære dine hække, træer og anden beplantning, der vokser ud over fortove, veje og stier
Fodgængere og bilister skal let og sikkert kunne komme forbi din grund. Hække, træer og anden beplantning, der vokser ud over fortov, veje og stier, kan være både til gene og fare for trafikken

Sådan skal du beskære din beplantning

  • Hække og buske skal klippes tilbage til skellinjen, så fortove og kørebaner kan bruges i fuld bredde
  • Trækroner skal beskæres, så der er en frihøjde på mindst 2,8 m over fortovet og 5 m over vejen
  • 1,5 m ind over rabatter fra vejens kant skal der også være en frihøjde på 5 m
  • Skilte og gadelys må ikke være dækket

Se vejledning som billede til print

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster og vejskilte mv. Ved beskæring skal du huske på, at våde grene tynges ned.

På hjørnegrunde er det særligt vigtigt at beskære godt, så trafikanter kan se til begge sider, inden de krydser vejen.

Vær opmærksom på oversigtsarealer

På nogen ejendomme kan der være registreret oversigtsarealer, som til enhver tid skal være holdt fri for beplantning af hensyn til udsynet i trafikken.

Sådan tjekker du om der er et oversigtsareal

Hvis du ikke beskærer din beplantning

Vi kan pålægge dig at beskære din beplantning inden en fastsat tidsfrist, som du vil blive orienteret om i et brev.

Har du ikke beskåret beplantningen inden tidsfristens udløb, kan vi beskære den for din regning.

Spørgsmål og svar