Spring til...

Sørg for frit udsyn ved oversigtsarealer

På din grund kan der være registreret et oversigtsareal, der skal sikre trafikanter frit udsyn. Tjek her om der er registreret et areal, og hvad du skal gøre

Er der registreret et oversigtsareal på min grund?

Juridisk er der tale om en ’tinglyst deklaration’. På hjemmesiden tinglysning.dk kan du se, hvad der er registreret på din grund.

Hvad skal jeg sørge for på arealet?

Hold oversigtsarealet fri for beplantning, skilte, reklamer, bebyggelse mv. og i en højde af maks. 1 m over vejen.

Sådan skal du beskære træer og hække

Anbring ikke affald, materiel, materialer, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende på arealet uden kommunens tilladelse. Heller ikke midlertidigt.

Følg anmodninger du måtte modtage

Følg vores anmodninger om at fjerne elementer der er til gene, hvis du får besked om det. Vi kan, om nødvendigt, udføre arbejdet for din regning som grundejer.

Kan jeg få dispensation til at bruge et oversigtsareal?

I nogle tilfælde kan det lade sig gøre. Du kan søge om dispensation ved at skrive til os på e-mail: teknik@slagelse.dk

Eksempel på oversigtsareal

Udsynet skal være frit for bilisten.

Spørgsmål og svar