Spring til...

Renhold fortov og stier ud for din ejendom

Du har pligt til at luge ukrudt i fortov og stier samt fjerne affald, visne blade og lignende fra fortovet ud for din ejendom

Sørg for ikke at feje affald, grus og blade mv. ned i rendestensbrøndene. Det stopper dem til, og vejen kan blive oversvømmet i regnvejr.

Klip også din træer, hække og buske ud til vejen

Husk desuden at du skal beskære dine træer og buske, så de ikke vokser ud over vejen eller fortovet.

Læs om at beskære træer og buske langs vej og fortov

Om vinteren

I vintertiden med sne og frost har du pligt til at rydde for sne og sørge for, at der ikke er glat på fortove og arealer ud for din ejendom.

Læs om hvordan du skal rydde sne og salte ved din grund

Spørgsmål og svar