Spring til...

Hvornår saltes og ryddes vejene for sne?

Kommunens veje er prioriteret i 4 klasser. Vejklassen afgør, hvornår vi salter og rydder en vej for sne. Se din vejs klasse på et kort
Når det sner kraftigt i længere tid, er det ofte svært at holde alle veje åbne og sikre 24 timer i døgnet. Derfor prioriterer vi først og fremmest store veje med mest trafik. Det gør vi ud fra vejenes inddelte klasser

Det betyder de 4 vejklasser

Klasse I-veje

 • De største og mest trafikerede veje
 • Fx motorveje, indfaldsveje, omfartsveje, veje til hospitalet eller brandstationer mv.
 • Saltes når der er tegn på glatføre
 • Sneryddes så færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener

Klasse II-veje

 • Veje som er bindeled mellem gennemfartsveje og lokalveje
 • Fx veje mellem byer eller kvarterer i større byer, veje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser mv.
 • Saltes og ryddes for sne minimum mellem kl. 05.00–22.00

Klasse III-veje

 • Lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik
 • Fx boligveje og veje på landet, øvrige P-pladser mv.
 • Saltes og ryddes for sne hvis klasse I-II-veje er klaret og kun mellem kl. 05.00-22.00

Klasse IV-veje

 • Øvrige veje
 • Fx veje til enkeltbrugerområder og mindre boligveje
 • Saltes normalt ikke. Ryddes for sne, når der er et meget stort behov, hvis klasse I-II-III-veje er klaret
 • Målet er at holde dem farbare, så ved sne og glatføre må du færdes med forsigtighed på disse veje

Se din vejs klasse

Spørgsmål og svar