Spring til...

Private fællesveje

Bor du på en privat fællesvej, skal du og dine naboer typisk sørge for at vedligeholde vejen. Få svar på de mest stillede spørgsmål om private fællesveje her
Private fællesveje er veje, der ikke er kommune- eller statsveje, og som bruges af andre end den, der ejer den jord, vejen ligger på. Fx kan det være små boligveje.

Slagelse Kommune er vejmyndighed på private fællesveje. Det betyder, at vi skal sørge for, at loven bliver overholdt.

Sådan skal vejen vedligeholdes

Vejen skal vedligeholdes, så den er god og sikker nok til den type trafik, der er på den. Fx behøver en lille grusvej på landet, hvor der hovedsageligt kører traktorer, ikke være i en lige så god stand som en asfalteret vej i byen, hvor der kører mange personbiler og cyklister.

I byer, landsbyer og sommerhusområder

  • Dem der ejer grunde ud til vejen, skal vedligeholde private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder

Vurderer vi, at vejen ikke er vedligeholdt ordentligt, kan vi give et påbud til jer grundejere om, at vejen skal sættes i stand. I påbuddet vil der være en frist for, hvornår arbejdet skal være udført. Bliver vejen ikke sat i stand inden fristen, kan vi i sidste ende udføre arbejdet for jeres regning.

Uenighed om udgifter i byer, landsbyer og sommerhusområder

Er vejen i dårlig stand, og kan I som grundejere ikke blive enige om, hvordan udgifter til at vedligeholde skal fordeles, kan I bede om, at vi laver en fordeling.

Vi vil lave en fordeling baseret på reglerne i loven. Reglerne giver ikke altid en fordeling, der virker retfærdig. Det er derfor altid bedst, hvis I selv forsøger at blive enige om en fordeling, I synes, er rimelig.

På landet

  • Dem der bruger vejen, skal vedligeholde private fællesveje på landet

Uenighed om udgifter på landet

Kan I ikke blive enige om, hvordan vejen skal vedligeholdes, og hvordan udgifterne skal fordeles, kan I bede om, at vi laver et vejsyn. Kontakt os på teknik@slagelse.dk 

Vi vil ved et vejsyn fordele udgifterne efter, hvor meget hver person bruger vejen, hvor meget de slider på vejen, og hvilken stand, de ønsker, vejen skal have.

Spørgsmål og svar om private fællesveje

Der er 4 vejtyper

  • Private veje er veje, der kun bruges af den, der ejer jorden, som vejen ligger på
  • Private fællesveje kan fx være små boligveje, fordi der er flere brugere af vejen ud over den, der ejer jorden, hvorpå vejen ligger
  • Kommuneveje er veje, som kommunen anlægger og vedligeholder
  • Statsveje er veje, som staten staten anlægger og vedligeholder