Spring til...

Søg tilladelse til arrangement på vejareal

Du skal have tilladelse af kommunen, før du afholder et arrangement på offentlig vej, fortov eller plads mv. samt på privat fællesvej

Som ansøger står du inde for, at afmærkning på området sker korrekt ud fra Lov om offentlige veje §80.

Søg tilladelse her

Arrangementer eller begivenheder kan fx være

  • Cirkus
  • Film- og tv-optagelse
  • Motionsløb
  • Cykelløb
  • Vejfest
  • Brug af pladser og torve
  • Andet der kræver afspærring af veje