Spring til...

Få tilladelse til at hænge plakater op

Du kan søge om lov til at hænge plakater op med et kulturelt eller forebyggende formål, fx cirkus, trafiksikkerhed, musik mv. Valgplakater følger fælles regler
Plakaterne må kun hænge i et tættere bebygget område, dvs. indenfor byzonetavlerne

Søg om tilladelse her

Sådan må plakaterne hænge

  • Må ikke hænge nærmere end 10 meter fra vejkryds og rundkørsler
  • Må kun hænge i lysmaster
  • Ophængning må kun ske med sejlgarn eller plastiksnore uden metalindlæg
  • Skal hænge mindst 2,20 m over gadeniveau med underkanten og mindst 1,50 m under laveste elledning med overkanten
  • Må højst have en størrelse på 120x60 cm og skal være monteret på pap eller lignende
  • Må ikke hænge på træer, ledningskasser, læskærme, broer, kommunale ejendomme, i rundkørsler og vejkryds eller udenfor byzonetavlerne