Spring til...

Søg om gravetilladelse

Du skal i god tid søge om tilladelse, før du begynder at grave vej og fortov. Du kan søge her fra siden

Søg tilladelse i god tid

Hvis du skal grave i offentlig vej

Forvent at vi behandler din ansøgning inden for 8 arbejdsdage, hvis den opfylder kravene. Ved større gravearbejder kan vi have længere behandlingstid.

Hvis du skal grave i privat fællesvej

Skal du grave i privat fællesvej, skal vi partshøre. Derfor skal vi have din ansøgning mindst 3 uger før, du vil begynde arbejdet.

Søg her

Søg også tilladelse hvis du er i tvivl

Selvom du ikke graver i vejens areal, kan det godt være, at vi skal vide det alligevel - bl.a. hvis du er for tæt på eller skal grave dybt lige ved siden af.

Husk ny tilladelse når du skal udbedre fejl efter din færdigmelding

Hvis du skal udbedre reklamationer efter din færdigmelding eller to efter års garantieftersyn, skal du have en ny gravetilladelse.

Følg disse trin når du skal grave i vej og fortov

Spørgsmål og svar

Alle steder, hvor der er givet gravetilladelse, fremgår på Vejdirektoratets kort for kommunen. Bemærk at kortet også viser tilladelser til fx arrangementer mv. på offentligt vejareal.

Se hvor der er givet gravetilladelser på kort