Spring til...

Grundejerforening

Som grundejere/udstykker står I selv for at stifte en grundejerforening, med mindre kommunen har udstykket og solgt grundene. Læs her hvordan I kommer i gang
Grundejerforeninger står for at drifte og vedligeholde eventuelle private fællesveje, fællesarealer og fælles anlæg

Sådan opretter I en grundejerforening

I etablerer en ny grundejerforening på en stiftende generalforsamling. Send i god tid inden da et udkast til vedtægter til os på e-mail:

teknik@slagelse.dk

Vi forholder os kun til paragraffer i vedtægterne, der vedrører ting, som lokalplanen beskriver, at foreningen skal varetage. Herunder at sikre at I ikke nedlægger foreningen helt eller delvist, hvis vi har stillet krav om, at den blev etableret.

Skal jeg være medlem af en grundejerforening?

Nogle steder er det frivilligt, om man vil være medlem, andre steder forpligter den gældende lokalplan eller en tinglyst deklaration de enkelte grundejere til at være medlem.

Når vi laver en lokalplan for et nyt boligområde, står der næsten altid, at der skal oprettes en grundejerforening, hvornår den skal oprettes, og at alle grundejere har pligt til at være medlem.

Hvor ser jeg, om jeg skal være medlem?

Har du pligt til at være medlem af en grundejerforening, vil det fremgå af en lokalplan eller en tinglyst deklaration på din ejendom.

Se lokalplaner

Se tinglyste deklarationer på tinglysning.dk

Når du køber hus

Køber du hus et sted med en grundejerforening, bør sælger eller ejendomsmægler altid vise dig vedtægterne, referater fra generalforsamlinger, budgetter og regnskaber. 

Spørgsmål og svar

Send os oplysninger om jeres grundejerforening

Vi har en liste over grundejerforeninger i kommunen, men ikke alle foreninger er med. Listen består kun af navn og kontaktoplysninger på formanden, og ikke hvilke grunde der er med.

Send os gerne kontaktoplysninger om formand på e-mail til plan@slagelse.dk