Spring til...

Søg om byfornyelsesstøtte til istandsættelse eller nedrivning af boliger

Som privat boligejer kan du frem til 1. maj 2024 søge om byfornyelsesstøtte til istandsættelse eller nedrivning af boliger; også forsamlingshuse eller huse med lignende formål kan søge

Billedet ovenfor viser et godt eksempel på en istandsættelse, Bisserup Byvej 24, 4243 Rude.

Hvad kan du søge penge til?

Fælles for en eventuel støtte til istandsættelse er, at det udelukkende omfatter det udvendige på bygningen (klimaskærm). Det kan fx være istandsættelse af en facade, et vindue, nyt tag eller lignende.

Sådan søger du

Hvis du/I er interesseret i at søge, så send overordnede oplysninger om jeres ejendom sammen med en kort beskrivelse af de byggearbejder, I gerne vil have støtte til.

I første omgang har vi brug for en kort indledende ansøgning, der indeholder beskrivelse af:

  • hvilken ejendom det drejer sig om
  • hvad og hvordan I påtænker fx et istandsættelsesprojekt.

Send din ansøgning til plan@slagelse.dk 
eller til Slagelse Kommune, Byudvikling og Plan, Dahlsvej 3, 4220 Korsør - inden fristens udløb.

Alle indsendte projekter vil blive screenet og gennemgået i henhold til Lov om byfornyelse.

Hvis jeres projekt bliver udvalgt

Bliver jeres ejendom og projekt udvalgt, bliver I bedt om at sende en mere omfattende ansøgning efterfølgende. 

Hvornår bliver ansøgningerne politisk behandlet?

De udvalgte ansøgninger forventes at blive politisk behandlet på Teknik-, Plan-, og Landdistriktsudvalgets møde enten 3. juni eller 12. august 2024.

Teknik-, Plan-, og Landdistriktsudvalget har foreløbigt taget stilling til hvilke kriterier, der bør vægtes i de enkelte ansøgninger.

Se tidligere beslutninger under pkt. 8

Ansøgningsfrist 1. maj 2024

Annonceret 22. marts 2024.