Spring til...

Hvis der kommer stormflod

Få gode råd til hvad du gør, hvis havet stiger, hvor du bor, og hvordan du kan forberede dig selv og dit hjem mod stormflod og oversvømmelse

Hvem gør hvad i en stormflodssituation?

Forbered dig inden en eventuel stormflod

Risikostyringsplan for oversvømmelse i Korsør

Korsør er i risiko for oversvømmelse og er blevet udpeget som nationalt risikoområde i EU’s oversvømmelsesdirektiv.

Derfor har vi i Slagelse Kommune lavet en risikostyringsplan.

Risikostyringsplan for oversvømmelse af Korsør (pdf)

DMI følger vandstanden 4 steder

I Slagelse Kommune er der målere, som måler vandstanden i havet ved:

  • Korsør Havn
  • Korsør Fiskerihavn
  • Skælskør Fjord
  • Skælskør Havn

DMI bruger vandstandsmålere til både varsling og statistik.

Følg vandstanden de 4 steder på DMI’s hjemmeside

Kan jeg få erstatning efter stormflod og oversvømmelse?

Kontakt dit forsikringsselskab om du dækket.

Du kan også søge hjælp hos Naturskaderådet, der er et uafhængigt råd.

Læs om erstatning på Naturskaderådets hjemmeside