Spring til...

Vand i kælderen

Se hvad du skal du gøre, hvis du har vand i kælderen. Læs også hvad du kan gøre for at undgå vand i kælderen

Gør dette hvis du har vand i kælderen

  1. Kontakt dit forsikringsselskab
  2. Giv Envafors besked

Forsikringsselskabet kan oplyse om dine muligheder for at få rengjort din kælder og få erstattet de ting, der har lidt skade. De kan også fortælle, hvad du ellers skal gøre.

Envafors vil gerne have besked om oversvømmelsen af din kælder. Dermed kan de tage oversvømmelsen med i deres planlægning, når de skal forbedre kloaknettet og deraf måske forbedre forholdene i dit område.

Forebyg vand i kælderen

  1. Kontakt en autoriseret kloakmester

Kloakmesteren kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvordan du undgår at få vand ind. Det er også ham, der skal udføre arbejdet.

Oversvømmelser af en kælder kan normalt forhindres ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

Du kan få vand ind af flere grunde

  • Din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, så er du særlig udsat for at få kloakvand i kælderen
  • Kloaksystemet under dit hus er stoppet
  • Grundvand siver ind
  • Utæt vandrør, utæt kældervæg, utæt kældergulv eller utæt tagnedløbsbrønd udenfor huset
  • Terræn skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset.

Spørgsmål og svar