Spring til...

Sådan håndterer du regnvand på egen grund

Kender du til LAR? -ellers se, hvordan du kan gribe det an og samtidig mindske risikoen for at din grund oversvømmes af regnvand
Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand
LAR i Danmark

Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Kloaknettet er ikke bygget til de store mængder regn, der ofte giver oversvømmelser til skade for både mennesker og naturen. Derfor er Lokal Afledning af Regnvand (LAR) en miljørigtig måde at aflaste kloaksystemer på og samtidig mindske risikoen for oversvømmelse af regnvand. Håndterer du regnvandet lokalt, gavner det både dig og miljøet. 

Se de mange muligheder du måske har med LAR