Spring til...

Skal jeg søge landzonetilladelse?

Hvis din grund ligger i landzone, skal du som udgangspunkt have en landzonetilladelse for at bygge, udstykke eller ændre en bygning

Se om din grund ligger i landzone

Når du skal bygge i landzone, skal du både søge om byggetilladelse og landzonetilladelse

Hvad skal jeg søge landzonetilladelse til?

Ligger din grund i landzone, skal du som udgangspunkt søge landzonetilladelse, når du vil:

  • bygge
  • udstykke
  • ændre brugen af eksisterende bygninger
  • ændre på ubebyggede arealer, fx ved at etablere ridebane, sø eller regulere terræn

Enkelte undtagelser kræver ikke landzonetilladelse

Det kan fx være:

  • udvidelse af enfamiliehus op til i alt 500 m²
  • garage, udhus og lignende på maks. 50 m² i tilknytning til et enfamiliehus

Sådan søger du landzonetilladelse

Send en e-mail til: teknik@slagelse.dk

Du kan også vedhæfte din ansøgning om landzonetilladelse, når du søger byggetilladelse.

Læs om byggetilladelse

I enkelte tilfælde skal du blot melde ind

Har du brug for hjælp?

Vi hjælper dig gerne med svar på dine spørgsmål. Ring, skriv eller book tid til telefonsamtale eller møde med en byggesagsbehandler.

Få hjælp af en byggesagsbehandler

Landzonetilladelser offentliggøres i en klageperiode

Du kan normalt klage over en afgørelse for landzonetilladelse i 4 uger.

Du kan se afgørelserne her på hjemmesiden, indtil den aktuelle klagefrist er udløbet: slagelse.dk/afgoerelse

Vi følger et administrationsgrundlag for landzonesager

Du kan se i administrationsgrundlaget, ud fra hvilke love og bestemmelser vi behandler landzonesager.

Se administrationsgrundlag for landzonesager