Spring til...

Miljøcenter Enggården

Her kan du læse tilladelsen, redegørelsen og miljøgodkendelsen

VVM redegørelse med tilhørende tillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2009, december 2011. Ansøgning, juli 2011. Forslag til miljøgodkendelse. Støjrapport, oktober 2011.