Spring til...

Bestil en tanktømning

Bestil en tømning af din samletank eller en ekstra tømning af din bundfældningstank udover dem, der med i tømningsordningen

Samletanke

Samletanke tømmes ad hoc efter bestilling. 

Bundfældningstanke

Bundfældningstanke tømmes på faste ruter. 

 

 

 

Bestil tømning af samletank eller bundfældningstank

Når du trykker på knappen "Bestil en tanktømning" skal du ud over at bestille tømning af din tank også se takster, og hvornår forsyningsselskabet Envafors (SK Forsyning) planlægger at tømme din bundfældningstank næste gang.