Spring til...

Ny struktur på fritidstilbudsområdet

Få svar på dine spørgsmål om den nye klubstruktur for de 10-17 årige

Slagelse Kommune har besluttet at ændre på organiseringen af fritidstilbudsindsatsen for de 10-17-årige. Formålet er bl.a. at skabe et mere ensartet serviceniveau i hele kommunen. Det betyder, at der vil komme nogle ændringer, som kan få betydning for dig og dit barn/børn.

For de 10-13-årige:

Børn i alderen 10-13 år vil fremover kunne gå i fritidsklub. Derfor ændres følgende:

Klubtilbud for elever allerede fra 4. klasse:

Fra 1. januar 2024 vil de elever, der på nuværende tidspunkt går i 4. klasse, og som fra 1. januar 2024 er tilmeldt SFO, i stedet overgå til et klubtilbud. Klubtilbuddet vil være i nærheden af egen skole eller bopæl, og personalet vil være velkendte ansigter for børnene.

SFOII overgår også til fritidsklub:

SFOII vil fremover erstattes af et klubtilbud. Der vil ikke være nogen forskel, fra det I kender i dag, ud over at prisen bliver lavere for jer.

For de 14 - 17-årige:

Unge i alderen 14-17 år vil fremover kunne gå i ungdomsklub. Her har de mulighed for at deltage i aktiviteter i de ungdomsklubber, som er i deres distrikt.

Spørgsmål og svar om den nye SFO og klubstruktur