Spring til...

Højt begavede børn

Her kan du læse om indsatser for højt begavede børn

Højt begavede børn kan ofte blive en overset gruppe i skolen, da børnene ikke nødvendigvis får de faglige udfordringer, som de har behov for. Ofte kan det også påvirke børnenes trivsel negativt.

Som et led i inklusionsindsatsen har Skole og Dagtilbud/PPR følgende indsatser rettet mod højtbegavede børn:

  • Kompetenceudvikling om højtbegavede på skoler og dagtilbud.

  • Samarbejde om screening til medarbejderteam og forældre til elever på alle klassetrin.

  • Løbende observation, sparring og inspiration vedrørende differentiering til medarbejderteams.

  • Projektsamarbejde med HHX/HTX – intensive læringsforløb for højtbegavede elever på 7. årgang.

  • Forskningssamarbejde med Gifted Institute om højtbegavede og deres trivsel - et tilbud til alle folkeskoler.

  • Forældresparring i forhold til at have et højtbegavet barn.

Hvis du er forældre til et barn, som du oplever som højt begavet, med de udfordringer det kan give i dagtilbud og skole, kan du kontakte lederen på det dagtilbud eller den skole som dit barn er indskrevet på.

Forældre, dagtilbud og skoler kan kontakte PPR.

Telefon

58 57 36 00
Mandag
Kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Fredag
Kl. 09.00 - 13.00

Adresse

Willemoesvej 2C, 4200 Slagelse

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST NemID-MitID

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked