Spring til...

Partnerskabsaftale med socialt ansvar og konkurrencefordele

Lav en partnerskabsaftale i jeres virksomhed og bidrag til socialt ansvar, tiltræk arbejdskraft og styrk jeres brand

Hvad er en partnerskabsaftale?

En partnerskabsaftale er et gensidigt samarbejde mellem jeres virksomhed og Jobcenter Slagelse.

Sammen med jer vil vi gerne sikre fremtidens arbejdskraft og skabe sammenhæng mellem beskæftigelse-, uddannelses- og erhvervsudvikling.

Det kan vi gøre ved hjælp af en partnerskabsaftale, som er bygget op omkring:

  • rekruttering
  • uddannelse
  • opkvalificering af ledige og medarbejdere
  • fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

Det betyder også, at I får mulighed for at løfte jeres sociale ansvar og bidrage til FN's Verdensmål.

I får en fast kontaktperson i Jobcenteret som en del af partnerskabsaftalen. Det betyder, at I har én indgang til Jobcenteret.

Partnerskabsaftalen er ikke juridisk bindende og kan revideres alt efter behov, udviklingen på arbejdsmarkedet, ændringer i lovgivningen m.v.

Tag socialt ansvar

Når jeres virksomhed har etableret en partnerskabsaftale, arbejder I dokumenterbart med socialt ansvar.

Socialt ansvar er en del af

  • FN’s Verdensmål (SDG = Sustainable Development Goals = Målene for bæredygtig udvikling)
  • CSR (Corporate Sociale Responsibility = Virksomheders samfundsansvar)
  • ESG (Environmental, Social, Governance = Miljø-, social- og virksomhedsledelse)

Det handler om, at I som virksomhed tager et overordnet samfundsansvar, ved at gøre det til en del af jeres virksomhedsstrategi.

At tage socialt ansvar kan være:

  • at tilbyde ledige, der står på kanten af arbejdsmarkedet; arbejdsprøvning, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller job på ordinære vilkår (indslusning)
  • at sikre et godt arbejdsmiljø og håndtere sygefravær med henblik på at forebygge, at medarbejderne nedslides (forebyggelse)
  • at tilrettelægge arbejdet, så der tages højde for de særlige behov, som medarbejdere kan have fx pga. stress, sygdom eller krise (fastholdelse)

Der er tale om indsatser, som I gør ud over det, som I er forpligtet til lovgivningsmæssigt.

Sådan kommer I videre

Kontakt Virksomheds- og Uddannelsesservice og få råd og vejledning om, hvordan I kommer i gang med en partnerskabsaftale.

Opfølgningsbesøg og tilfredshed

Jeres virksomhed og Jobcenter Slagelse vil hvert år have et opfølgningsbesøg (face-to-face eller pr. telefon), hvor samarbejdet og aftalen kan justeres alt efter behov. 

Hvert år laves en tilfredshedsundersøgelse via et digitalt spørgeskema.

 

Styrk din virksomheds sociale ansvar

Kontakt Virksomheds- og Uddannelsesservice

Telefon

29 11 42 00
Mandag
Kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 17.00
Fredag
Kl. 09.00 - 13.00

Adresse

Skovsøgade 10-124200 Slagelse
Mandag
Kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 17.00
Fredag
Kl. 09.00 - 13.00

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Kontakt Virksomheds- og Uddannelsesservice