Spring til...

Søg særlig støtte til høje boligudgifter

Du kan i særlige tilfælde søge om støtte til høje boligudgifter

Om særlig støtte

For at få særlig støtte til høje boligudgifter skal du have oplevet ændringer i dine forhold, som har medført indtægtstab. Støtten (§34 tillæg) er for dig, som har været ude for en social begivenhed.

En social begivenhed er f.eks.

  • arbejdsløshed
  • sygdom 
  • skilsmisse

som betyder, at du er vanskeligt stillet økonomisk på grund af høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde.

Du skal være opmærksom på, at retten til særlig støtte til høje boligudgifter også afhænger af bl.a. dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift, og din ægtefælle har formue eller indtægt, har dette også betydning.

Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om det er muligt at skaffe en rimelig, billigere bolig.

Støtte til høje boligudgifter er ikke det samme som boligstøtte. Du kan læse om boligstøtte på borger.dk.

Læs om boligstøtte

Sådan søger du

Muligheden for særlig støtte vil normalt blive vurderet samtidig med din ansøgning om kontanthjælp.

Hvis du modtager kontanthjælp og ønsker at søge særlig støtte, skal du aflevere dokumentation for dine udgifter til bolig (husleje, varme, vand, el, antenne via boligselskab) til din sagsbehandler.

Særlig støtte kan enten søges som en del af ansøgning til ”Hjælp til forsørgelse” eller som en separat ansøgning, hvis du ikke i forvejen modtager ”Hjælp til forsørgelse”. Selvbetjeningen her på siden er til separat ansøgning.

Undervejs i selvbetjeningsforløbet, vil du blive bedt om at vedhæfte forskellige former for dokumentation afhængig af din situation (fx lønsedler, dokumentation for dine boligudgifter osv.). Hvis du er gift, skal du også angive informationer om din ægtefælle.

Se vejledning som du kan åbne og have liggende imens du søger:

Vejledning ”Søg om særlig støtte” 

 

Selvbetjening

Mere om særlig støtte

Kontakt Rådgivning og Udbetaling

Telefon

Bed om at tale med Rådgivning og Udbetaling 58 57 36 00
Mandag
Kl. 09.00 - 11.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 11.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 11.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 11.00
Fredag
Kl. 09.00 - 11.00

Adresse

Vi har kun åbent for møder efter aftale. Ring derfor altid og aftal en tid, før du møder op.
Gørtlergade 4, 4200 Slagelse

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST MitID

Kontakt Rådgivning og Udbetaling