Spring til...

Søg om hjælpemidler

Du kan få et hjælpemiddel, et tilskud til et forbrugsgode eller en ændring i din bolig, hvis du har handicap, som begrænser dig i din hverdag