Spring til...

Stabil Start

I Stabil Start tror vi på, at du selv har ressourcerne til at mestre dit eget liv. Vi giver dig redskaber til at finde og bruge dine ressourcer bedst muligt

Vejen til en mere selvstændig og tryg tilværelse

Med Stabil Start får du en personlig afklaring af dine fremtidsmuligheder ud fra dine forudsætninger, via individuelle samtaler, rådgivning og opfølgning. 

Du får konkrete værktøjer til hvordan du støtter dine børns udvikling og trivsel, og hvordan du skaber struktur i hverdagen. Du får overblik over din økonomi, og vi giver dig nogle strategier der gør det muligt at realisere dine ønsker for dine børn, familie og dig selv.

Hvordan arbejder vi med dig?

Vi har individuelle samtaler med dig, ligesom vi også har holdundervisning på små hold, og vi er sammen med dig og dine børn på ture.

Vi samarbejder med dine børns dagtilbud og skole, din sagsbehandler og jobkonsulent, og kommunens øvrige understøttende funktioner.

Vi har fokus på

 • Redskaber til at forbedre dine uddannelses- og jobmuligheder
 • At skabe kontakt til uddannelses- og jobområder
 • Hvordan du kan sætte mål og træffe valg
 • Personlig udvikling og det gode forældreskab
 • Kost, ernæring, sundhed og livsstil
 • Redskaber til at styre familiens økonomi

Hvem er vi?

I Stabil Start er tilknyttet 2 medarbejdere med pædagogiske kompetencer, der har erfaring indenfor familiebehandling, misbrugsområdet, samt integrationsområdet. 

Vi samarbejder med dagtilbud, skoler, læger/sygehus, CSU, Legeteket, Rusmiddelcenter Slagelse, og sagsbehandlere i Børn og Unge, og jobcenteret.

Hvem er du?

For at deltage i Stabil Start skal du være:

 • Forælder og modtage kontant-/uddannelseshjælp
 • Du har mindst 1 barn i alderen 0-9 år
 • Du oplever flere udfordringer end kun ledighed.

Hvordan kan du starte?

Det er din sagsbehandler i Børn og Unge eller Jobcenteret, der henviser dig, men du behøver ikke have en sag for, at du kan være tilknyttet. Du kan også henvende dig direkte til dit barns dagtilbud eller skole eller til Stabil Start. Der er løbende optag.

Har du spørgsmål?

Ved spørgsmål til Stabil Start kan du kontakte:

 • Connie Jensen
  Tlf. 30 78 58 21
 • Gitte V. Lillie
  Tlf. 30 78 58 22

Telefon

Nordbycenteret 30 78 58 20

Adresse

Langes Gård 12, 2. tv, 4200 Slagelse