Spring til...

Hvor meget trafik er der på vejene?

Vi laver hvert år trafiktællinger på kommunens veje, som viser antallet af biler og deres hastighed. Du kan på et kort se seneste tælling på en vej

Vi undersøger trafikken både efter en årlig tælleplan, vi løbende udvider med nye veje, og på baggrund af borgere og andre der har henvendt sig.

Når vi er færdige med at tælle, kan vi for vejen og perioden bl.a. lave en statistik for:

 • Antal biler der har kørt på vejen
 • Hastighederne
 • Typen af køretøjer

Har du forslag til veje?

Hvis du har forslag til veje, vi skal tælle trafik og hastighed for, så kontakt os på e-mail teknik@slagelse.dk

Sådan trafiktæller vi

Vi tæller normalt 1 uge på hvert sted, og optimalt tæller vi i 39 uger om året. Enkelte steder tæller vi dog fast og mindst 200 gange om året.

På nogle overordnede veje måler vi trafikken med spoler fræset ned i vejen. Som bilist opdager du sikkert ikke målingen, som ofte er aftegnet i asfalten med tynde sorte striber.

Andre steder bruger vi mobile trafiktællere via to slanger over vejen. Her tæller vi i 1 uge. Det kan ske, efter borgere har henvendt sig med utryghed ved mængden af trafik eller hastigheden, hvor de bor.

Vi laver tællinger for at kunne tilgodese en række forskellige formål i det daglige arbejde. Det kan fx være:

 • Afklare hastigheder
 • Lokalplaner
 • Skoleundersøgelser
 • Kampagner for trafiksikkerhed
 • Omlægning af trafik
 • Statistik på vejens udvikling
 • Vurdering af trafiksikkerhed
 • Behandling af klagesager
 • Vedligeholdelse af vejen
 • Trafikstøj eller andre miljøvurderinger
 • Spørgsmål om kapacitet