Spring til...

Når du melder ind, hjælper du med at holde opsyn i gaden, så gadelyset kan blive lavet igen hurtigst muligt

Meld ind her

Gadelamperne tænder forskelligt vinter og sommer

Om vinteren tænder gadelamperne tidligere om aftenen end om sommeren på grund af mørkets frembrud. De er også tændt længere om morgenen.

Du kan også opleve, at udvalgte gadelamper slukker for at spare strøm i bestemte tidsrum, hvor vi har vurderet, at der er mindst trafik og dermed mindst behov.

Kommunen står for planlægning og anlæg af gadelys i samarbejde med Envafors.