Byrådsmøder

Dagsordener, referater og datoer for møder i Slagelse Byråd

Som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. COVID-19/Corona er det ikke muligt at overvære byrådsmøder på Slagelse Rådhus.

Vi afholder byrådsmøder i byrådssalen - p.t. kun med mulighed for virtuel deltagelse.

Møderne transmitteres direkte og kan følges her

Spørgetid

Har du et spørgsmål til byrådets spørgetid, kan du sende det pr. mail til

senest mandag kl. 14. Spørgsmålet vil blive læst op og du vil få et skriftligt svar.

I de år, hvor der holdes valg til byrådet, suspenderes muligheden  for at stille spørgsmål til byrådet i perioden 1. august til 31. december. 

Dagsorden / Referat

På Dagsordenportalen kan du se

Referat fra lukket byrådsmøde den 25. oktober 2021 - punkt 26

Referat fra byrådsmøde den 13. januar 2022 med beslutning på punkt. 5 (lukket punkt)

Abonnement

Møder i 2022

 • 31. januar kl. 17

 • 28. februar kl. 17

 • 28. marts kl. 17

 • 25. april kl. 17

 • 30. maj kl. 17

 • 20. juni kl. 17

 • 29. august kl. 17

 • 12. september kl. 17 (1. behandling)

 • 26. september kl. 17 

 • 10. oktober kl. 17 (2. behandling)

 • 31. oktober kl. 17

 • 28. november kl. 17

 • 19. december kl. 17