Byrådsmøder

Dagsordener, referater og datoer for møder i Slagelse Byråd

Byrådsmøderne er offentlige og kan - bortset fra den lukkede del - overværes af alle. Mød op på Rådhuset, hvis du har interesse for en bestemt sag eller blot ønsker at overvære et byrådsmøde.

I tilfælde af at der ikke er tilhørerpladser nok i byrådssalen, vil der være adgang til at lytte til byrådsmødet udenfor salen via højtalere.

Borgmesteren beslutter rammerne for at overvære byrådsmøderne, og det er ikke tilladt for tilhørererne at stille spørgsmål eller komme med indsigelser.

Har du ikke mulighed for at møde op, kan du også se møderne direkte på nettet.

Møderne transmitteres direkte og kan følges her

Spørgetid

Har du et spørgsmål til byrådets spørgetid, kan du sende det pr. mail til

senest mandag kl. 14. Spørgsmålet vil blive læst op og du vil få et skriftligt svar.

I de år, hvor der holdes valg til byrådet, suspenderes muligheden  for at stille spørgsmål til byrådet i perioden 1. august til 31. december. 

Dagsorden / Referat

På Dagsordenportalen kan du se

Referat fra lukket byrådsmøde den 25. oktober 2021 - punkt 26

Abonnement

Møder i 2022

 • 31. januar kl. 17

 • 28. februar kl. 17

 • 28. marts kl. 17

 • 25. april kl. 17

 • 30. maj kl. 17

 • 20. juni kl. 17

 • 31. august kl. 17

 • 5. september kl. 17 (1. behandling)

 • 26. september kl. 17 

 • 10. oktober kl. 17 (2. behandling)

 • 31. oktober kl. 17

 • 28. november kl. 17

 • 19. december kl. 17