Spring til...

Stil spørgsmål til byrådet

Spørgsmål til byrådet skal stilles mundtligt

Byrådet starter byrådsmøder med spørgetid/eventuelle spørgsmål.

Spørgetiden starter på det fastlagte tidspunkt for byrådets ordinære møde og kan vare op til 30 minutter. Efter spørgetiden starter byrådets ordinære møde ifølge dagsordenen.

Hvis alle spørgsmål ikke kan nå at blive besvaret inden for spørgetiden, sker dette på et efterfølgende byrådsmøde. Ellers kan spørgeren - efter eget ønske - få et skriftligt svar på spørgsmålet.

Send dit spørgsmål inden mødet - hvis du har lyst

Du er velkommen til at sende dit spørgsmål før byrådsmødet. Så har byrådspolitikerne mulighed for at forberede sig på dit spørgsmål - du skal dog stadig stille dit spørgsmål på selve byrådsmødet.

Send dit spørgsmål til:

ledelsessekretariatet@slagelse.dk 

Spørgsmål - hvad, hvem og hvordan?

Dine spørgsmål

  • skal vedrøre kommunale emner og skal være af almen interesse
  • må ikke vedrøre enkeltpersoner eller være af personlig karakter
  • kan ikke stilles anonymt
  • skal stilles mundtligt
  • skal være korte og præcise

Borgmesteren har ret til at afvise et spørgsmål, hvis det ikke skønnes at overholde reglerne ovenfor. 


Svar på spørgsmål

Så vidt muligt får du svar på dit spørgsmål med det samme. Borgmesteren kan dog henvise til, at spørgsmålet bliver besvaret på næste byrådsmøde, eller til at du får et skriftligt svar. Det skriftlige svar sendes også i kopi til byrådet.

Som udgangspunkt er det borgmesteren, der svarer på spørgsmål. Borgmesteren kan overlade det til formanden for det relevante fagudvalg at give et svar.


I denne periode kan du ikke stille spørgsmål

I de år, hvor der holdes valg til byrådet, er det ikke muligt at stille spørgsmål til byrådet i perioden 1. august til 31. december.