Tilbage til oversigten

Digital Pladsanvisning - Dagtilbud til børn

I Digital Pladsanvisning får du direkte adgang til at skrive dit barn op til et dagtilbud og SFO/Fritidshjem/Klub, ind- og udmelde dit barn fra et dagtilbud, se hvor dit barn står på ventelisten, søge om økonomisk friplads, søge om tilskud til privat pasning og se status på dine ansøgninger og meget mere.

Hav dette parat

 • Dit NemID
 • Evt. Behovsdato/ændringsdato
 • Evt. Ønsker

Det kan tage fra 1 til 5 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Klik på "start selvbetjening" for at åbne Digital Pladsanvisning i et nyt vindue
 2. Tryk på "Log på" i højre hjørne
 3. Log på med NemID
 4. Følg vejledningen

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Har jeg søskendefordel i et dagtilbud?

  Vi gør hvad vi kan for, at søskende kommer i samme dagtilbud. Hvis du ønsker det, kan dit barn blive skrevet på en venteliste til den institution hvor søskende går. Så vil vi tilbyde en plads der, så snart det er muligt.

 • Har vi "personaleinstitutioner"?

  I Rosenkilde Vuggestue og Børnehave er 2/3 af pladserne forbeholdt ansatte ved Slagelse Kommunes handicap- og socialpsykiatritilbud. Det gælder dog kun børn af personale med adresse i Slagelse Kommune.

  I Sygehusets Børneinstitution er 2/3 af pladserne forbeholdt ansatte ved Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehus, det vil sige forældre, der er ansat ved Slagelse, Næstved eller Ringsted Sygehus. Her kan indmeldelse af børn af personale med adresse uden for Slagelse Kommune finde sted, hvis bopælskommunen vil betale den kommunale andel.
 • Hvad er anvisningskriterierne for en plads til mit barn i dagtilbud?

  I Slagelse Kommune anviser vi dit barn en plads i dagtilbud fra 0-6 år ud fra en garantiliste og en ønskeliste.

  Ansøgningsdato er afgørende

  Børnene bliver optaget på garantilisten eller ønskelisten fra ansøgningsdatoen og det er ansøgningsdatoen, der er afgørende for, i hvilken rækkefølge børnene på listen tilbydes en plads.

  Hvis du allerede har opskrevet dit barn på venteliste til dagtilbud og vil ændre eller tilføje i opskrivningen, vil ansøgningsdatoen for dine nye ønsker være datoen du laver ændringen/tilføjelsen i Digital Pladsanvisning. 

  Kan afviges i særlige tilfælde

  Pladsanvisningen og dagplejepædagogerne kan, i særlige tilfælde og ved en konkret begrundet vurdering, afvige rækkefølgen på garantilisten eller ønskelisten.

  Særlige tilfælde skal være begrundet i ét eller flere af følgende forhold:

  • Søskendefordel i institutionen
  • Arbejdstidsdispensationer
  • Særlige forhold
 • Hvad er Dagplejens Gæsteordning i daginstitutioner?

  Dagplejens Gæsteordning i daginstitutioner er en frivalgsordning for børn fra 2 års alderen, som går i dagpleje i Slagelse Kommune.

  Ordningen betyder, at når dagplejeren har ferie eller er syg, har du mulighed for at få passet dit barn i en af de kommunale daginstitutioner. Daginstitutionen sørger for, at der er frokost og mellemmåltider til dit barn.

  Fordelen ved at være tilmeldt ordningen er, at dit barn derved er sikret en plads i samme daginstitution, når dit barn når børnehavealderen.

  Hvis du ikke ønsker at være med i ordningen, vil dit barn fortsat blive tilbudt gæsteplads hos gæstedagplejer i Skælskør eller hos en anden dagplejer.

  I alle tilfælde tilbydes så vidt muligt den løsning, der giver mindst mulig transport for jer.

  Du opskriver dit barn til ordningen via Digital Pladsanvisning - Dagtilbud til børn - i den røde boks på denne side.

  Du kan læse mere om ordningen på Slagelse Dagplejes hjemmeside (nyt vindue)

  Daginstitutioner i Slagelse by er undtaget

  I øjeblikket er det desværre ikke muligt, at tilmelde dit barn til ordningen i daginstitutionerne i Slagelse by.

 • Hvad er den årlige efterregulering af min Økonomiske friplads?

  Ud over den månedlige genberegning af dit Økonomiske fripladstilskud foretager vi også en årlig efterregulering af tilskuddet.

  Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om dit Økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt.

  Når vi laver efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

  Du vil modtage en opgørelse over årets økonomiske fripladstilskud, uanset om du skal have penge tilbage, skal tilbagebetale tilskud, eller om tilskuddet har været korrekt i løbet af året.

  Der er ingen over- eller undergrænse for, hvornår der kan foretages en årlig efterregulering. 

  Når du modtager opgørelsen for efterreguleringsåret, har du 14 dage til at gøre indsigelse. Såfremt vi ikke hører fra dig, vil et eventuelt efterbetalingskrav blive opkrævet. Der kan gå op til 3 måneder før du bliver opkrævet beløbet eller får et evt. tilgodehavende udbetalt.

   

   

   

 • Hvad er Digital Pladsanvisning?

  Digital Pladsanvisning er den selvbetjeningsløsning du skal benytte, når du:

  • ønsker at opskrive dit barn på venteliste til Dagpleje, Vuggestue, Børnehave, SFO, Fritidshjem eller Klub
  • vil ændre i dit barns opskrivning på venteliste til dagtilbud
  • skal acceptere et tilbud om plads til dit barn
  • vil udmelde dit barn fra et dagtilbud eller SFO
  • skal søge økonomisk fripladstilskud
  • skal søge tilskud til privat pasning

  Du finder selvbetjeningsløsningen - Digital Pladsanvisning - Dagtilbud til børn - i den røde boks på denne side.

  Du kan også bruge Digital Pladsanvisning - Økonomisk friplads eller Digital Pladsanvisning - Tilskud, privat pasning

 • Hvad er en deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov?

  En deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov er et tilbud til forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven.

  Forældre har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen i den periode, forældrene afholder fravær efter barselsloven. Dette betyder blandt andet, at forældre, der afholder fravær efter barselsloven kan få en deltidsplads under graviditete samt efter fødslen. Muligheden for en deltidsplads omfatter også forældre, der afholder fravær i forbindelse med en adoption, udskudt fravær og fravær ved forældreorlov m.v.

  Deltidspladsen er 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

  Med dagtilbud forstås både kommunale og selvejende dagtilbud, privatinstitutioner og kommunal- og privat dagpleje.

  Reglerne om deltidsplads i forbindelse med barsel gælder fra 1. januar 2019.

  Hvordan søges om en deltidsplads?

  Din ansøgning om deltidsplads i kommunale, selvejende dagtilbud, privat pasningsordninger og dagtilbud uden for kommunen skal indgives til Pladsanvisningen i Slagelse Kommune.

  Din ansøgning skal bl.a. indeholde:

  • Den ønskede periode for deltidspladsen
  • Dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i perioden.
  • Kopi af vandrejournal med terminsdato (hvis du søger inden du har født)
  • Kopi af aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter (denne aftale vil typisk være indgået senest 8 uger efter fødsel)

  Hvad koster en 30 timers deltidsplads?

  • Dagpleje - indtil 30 timer pr. uge kr. 2.059,00 pr. måned
  • Integreret dagtilbud indtil 3 år - indtil 30 timer pr. uge kr. 2.306,00
  • Integreret dagtilbud fra 3 år - indtil 30 timer pr. uge kr. 1.098,00

  Takst pr. måned i 12 måneder