Spring til...

Råd, nævn og udvalg

Se råd, nævn og udvalg i Slagelse Kommune

Hvad er et råd?

Et råd er et rådgivende politisk organ. Et råd er kommunens sparringspartner inden for det område, rådet repræsenterer.

Oversigt over råd

Hvad er et nævn?

Et nævn er kommunens sparringspartnere på forskellige områder.
Vi har 4 nævn, som kan hjælpe dig med at afgøre uoverensstemmelser.

Oversigt over nævn

Hvad er et udvalg?

Udvalg træffer beslutninger inden for særlige sagområder.   

Oversigt over udvalg

Hvad er en kommission?

En kommission er en gruppe af personer som af en officiel myndighed er blevet betroet en bestemt opgave, fx at undersøge og give anbefalinger i en sag.

Oversigt over kommissioner