Spring til...

Beboerklagenævn - indbring sag

Sådan gør du, hvis du vil indbringe en sag for Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet modtager klager for boliger i almennyttigt byggeri

Beboerklagenævnet behandler klager og tvister, der handler om lejemæssige vilkår mellem lejere og udlejere i det almene byggeri.

Hvis din klage drejer sig om privat udlejning, skal du i stedet sende din sag til huslejenævnet.

Beboerklagenævnet arbejder udelukkende i møder. Det betyder, at nævnet kun har skriftlig forberedelse af sagerne, og at du ikke kan træffe nævnet telefonisk eller ved at møde personligt op.

Beboerklagenævnet er en selvstændig myndighed og er uafhængig af kommunen bortset fra, at vi stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Sekretæren forbereder sagerne til møderne, som bliver afholdt ca. 9 gange om året. Sagsbehandlingstiden afhænger af sagernes karakter. Hvis det er nødvendigt, besigtiger nævnet lejemålet.

Indbring en sag til Beboerklagenævnet

Spørgsmål og svar om Beboerklagenævnet

Kontakt til Beboerklagenævnet

Telefon

Ring til sekretær for Beboerklagenævnet; Pernille Adamsen 58 57 31 50
Mandag
Kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 17.00
Fredag
Kl. 09.00 - 13.00

Adresse

Rådhuspladsen 11, 1. sal, 4200 Slagelse

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST MitID

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Kontakt til Beboerklagenævnet