Spring til...

Få hjælp til skimmelsvamp i din lejebolig

Hvis du har mistanke om skimmelsvamp i din lejebolig, så kontakt først din udlejer om problemet. Hjælper det ikke, kan du anmelde problemerne til os

Skimmelsvamp skyldes ofte en kombination af flere ting

  • Manglende vedligeholdelse af boligen
  • Utidssvarende konstruktion
  • Din adfærd som beboer, fx manglende udluftning eller at du tørrer tøj indendørs

Hvem har ansvar for hvad i lejeboliger?

Hvis du bor til leje og har skimmelsvamp

Kontakt din udlejer, hvis du har mistanke om, at skimmelsvampen skyldes bygningens konstruktion eller manglende vedligeholdelse.

Hvis din udlejer ikke gør noget ved problemet

Kontakt:

Nævnet kan tage stilling til, om huslejen skal sættes ned, og/eller om der skal gives et påbud til udlejeren om at udbedre lejemålet.

Alvorlige tilfælde af skimmelsvamp kan du anmelde til os

I alvorlige tilfælde med frygt for sundhedsskade kan du også anmelde skimmelsvampen til os. Vi kan give påbud til din udlejer om at udbedre problemet/eller træffe en afgørelse om, hvorvidt lejligheden fortsat kan anvendes til at bo i.

Anmeld skimmelsvamp her

Sådan forløber en sag om skimmelsvamp i lejebolig

  1. Du melder sagen til os
  2. Vi skriver til udlejer om en udtalelse
  3. Alt efter sagens omfang besigtiger vi efterfølgende ejendommen
  4. I visse sager vil vi om nødvendigt indhente faglig bistand
  5. Vi vurderer sagen og skriver til dig som lejer med vejledning om nødvendige tiltag. Alternativt varsler vi udlejeren med et påbud om at udbedre forholdene inden en bestemt tidsfrist. Det kan også være begge dele
  6. Vi følger op på sagen, som efterfølgende afsluttes
Eksempel på skimmelsvamp i loftet
Eksempel på skimmelsvamp ved vindue
1 / 0

Har du brug for hjælp?

Vi hjælper dig gerne med svar på dine spørgsmål. Ring, skriv eller book tid til telefonsamtale eller møde med en byggesagsbehandler.

Få hjælp af en byggesagsbehandler