Spring til...

Huslejenævn - indbring sag

Sådan gør du, hvis du vil indbringe en sag for Huslejenævnet

Huslejenævnet afgør sager, hvor lejere og udlejere er uenige

Huslejenævnet har ingen møder i juli måned

Sekretariatet holder ferielukket i uge 29 og 30, derfor kan der være længere svartider, hvis du skriver til os.

Alle kommuner har et huslejenævn, som kan træffe afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme inden for nærmere angivne områder i lejelovgivningen.

Huslejenævnet arbejder udelukkende i møder. Det betyder, at nævnet kun har skriftlig forberedelse af sagerne, og du kan ikke træffe nævnet telefonisk eller ved at møde personligt op.
 
Bor du til leje i en almen bolig (boligforening), skal du henvende dig til Beboerklagenævnet.

Huslejenævnet er en selvstændig myndighed, som er uafhængig af kommunen. Vi stiller dog sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Sekretæren forbereder sagerne til møderne, som afholdes ca. 9 gange om året. Sagsbehandlingstiden afhænger af sagernes karakter. Hvis det er nødvendigt, besigtiger nævnet lejemålet.

Indbring sag til Huslejenævnet

Spørgsmål og svar om Huslejenævn

Kontakt til Huslejenævnet

Telefon

Ring til sekretær for Huslejenævnet; Pernille Adamsen 58 57 31 50
Mandag
Kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Onsdag
Kl. 09.00 - 15.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 17.00
Fredag
Kl. 09.00 - 13.00

Adresse

Rådhuspladsen 11, 1. sal, 4200 Slagelse

Skriv sikkert til os

Send Digital Post, når du skal sende personlige oplysninger om fx helbred, familieforhold eller cpr-nummer.
SEND DIGITAL POST MitID

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Kontakt til Huslejenævnet