Spring til...

Huslejenævn - indbring sag

Sådan gør du, hvis du vil indbringe en sag for Huslejenævnet

Huslejenævnet afgør sager, hvor lejere og udlejere er uenige

Alle kommuner har et huslejenævn, som kan træffe afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme inden for nærmere angivne områder i lejelovgivningen.

Huslejenævnet arbejder udelukkende i møder. Det betyder, at nævnet kun har skriftlig forberedelse af sagerne, og du kan ikke træffe nævnet telefonisk eller ved at møde personligt op.
 
Bor du til leje i en almen bolig (boligforening), skal du henvende dig til Beboerklagenævnet.

Huslejenævnet er en selvstændig myndighed, som er uafhængig af kommunen. Vi stiller dog sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Sekretæren forbereder sagerne til møderne, som afholdes 10-11 gange om året. Sagsbehandlingstiden afhænger af sagernes karakter. Hvis det er nødvendigt, besigtiger nævnet lejemålet.

Indbring sag til Huslejenævnet

Spørgsmål og svar om Huslejenævn