Spring til...

Puljen til børn og unges møde med kunsten

Søg om tilskud til en kunstaktivitet med børn og unge i fokus

Puljen for 2024 er opbrugt

Puljen for 2024 er nu fordelt, og du kan derfor desværre ikke længere søge puljen.

Bliv klogere på puljen

Søg tilskud fra vores Pulje til børn og unges møde med kunsten, hvis du har en god idé til en kunstaktivitet, der har børn og unge i fokus. 

Puljen er på 100.000 kr. om året. 

Hvad er formålet med puljen?

 • Understøtte børn og unges undersøgende og sansende møde med kunsten
 • Give børn og unge mulighed for selv at igangsætte aktiviteter inden for kunst
 • Fremme børn og unges kunstneriske kompetencer

Hvem støtter vi?

Billedskoler, kunstnere og foreninger er oplagte ansøgere, men alle er velkomne til at søge.

Søg puljen, uanset om du er barn, ung eller voksen. 

Hvad kan du få tilskud til?

 • Aktiviteter, hvor børn og/eller unge selv skaber kunst, måske i samarbejde med en voksen.
 • Aktiviteter med kunst som fokus, som børn og/eller unge selv igangsætter.
 • Aktiviteter, der udvikler børn og/eller unges kunstneriske kompetencer.
 • Særlige billedskoleaktiviteter, fx ferie- og weekendworkshop, værkstedsbesøg eller feltture.

Hvad kan du ikke få tilskud til?

 • Kommercielle aktiviteter, hvor formålet er at skabe overskud.
 • Aktiviteter, hvor overskuddet går til velgørende formål.
 • Lukkede arrangementer.
 • Aktiviteter uden for vores kommune.
 • Aktiviteter, der allerede er afsluttede, når vi behandler din ansøgning.
 • Afvikling af et underskud, som allerede er opstået.
 • Rejser, ophold, mad og drikke og arbejdslegater.
 • Aktiviteter med religiøst indhold, fx fejring af højtider og helligdage.

Hvordan søger du puljen?

Du søger puljen via selvbetjeningsboksen her på siden. 

Der er ingen ansøgningsfrist. Vi modtager ansøgninger løbende. 

Vedhæft følgende til din ansøgning

 • Projektbeskrivelse
 • Budget
 • Seneste årsregnskab (hvis I er en ny forening, vedhæft blot et tomt dokument)
 • En evt. underskrevet samarbejdsaftale

Hvordan behandler vi din ansøgning?

Vi behandler din ansøgning ud fra følgende kriterier:

 • Understøtter din aktivitet puljens formål?
 • Inkluderer din aktivitet professionelle billedkunstnere eller undervisere med særlig
  kunstfaglig baggrund?
 • Inddrager din aktivitet flere samarbejdspartnere?
 • Inddrager din aktivitet lokale samarbejdspartnere?

Du skal ikke nødvendigvis opfylde alle kriterier, men skriv i din projektbeskrivelse, hvilke kriterier din aktivitet opfylder, og hvordan.

Det er et krav, at din aktivitet finder sted i Slagelse Kommune eller er for børn og unge fra vores kommune.  

Bliv klogere på retningslinjerne for puljen

Administrativ koordinator

Dorthe Nayberg

29 16 78 35 dorts@slagelse.dk