Spring til...

HR

Hos HR har vi fokus på personalet i Slagelse Kommune - herunder også elev- og praktikpladser

HR

Uddannelse og HR arbejder med tværgående HR- og personalepolitiske opgaver på arbejdspladsen Slagelse Kommune. 

Elev- og praktikplads

Vi er med, fra du bliver ansat som elev, til du er færdiguddannet. Vores opgaver spænder bl.a. over administration af elever på erhvervsuddannelser fx inden for SOSU, kontor og det pædagogiske område - samt praktikanter.

Start din nye elevplads hos os - som fx anlægsgartner, pædagog, datatekniker eller SOSU.

Se oversigt over praktikforløb, uddannelser og evt. ledige elevstillinger

Seniorjob-ordning

Selvom du er oppe i årene, er det ikke sikkert, at du har lyst til at lægge arbejdslivet helt på hylden. Det kan være, du stadig vil holde dig i gang, vil lette overgangen fra et fuldtidsarbejde til pensionisttilværelsen eller søger et supplement til folkepensionen.

Seniorjob-ordningen giver dig lige præcis den mulighed. Dog skal du opfylde en række betingelser for at komme i betragtning.

Læs mere om betingelser og find ud af, hvordan du søger et seniorjob

Personalejura

Vores ansatte - der spænder over mange forskellige faggrupper - skal have den rigtige løn, lige såvel som en medarbejder der fratræder skal gennem den rette proces.

Det sikrer vi ved at have styr på ændringer i love, centrale aftaler og overenskomster, indgå i forhandlinger med faglige organisationer og hjælpe  ved lønforhandlinger i centre og afdelinger.

Vi er også konsulenter for chefer og ledere ved spørgsmål inden for personaleområdet. Endelig laver vi diverse statistikker og analyser om løn, sygefravær, personaleomsætning mv.

Kontakt HR

Find kontaktoplysninger til HR og personalejura her

Kontaktoplysninger til HR