Spring til...

Beboerklagenævn - indbring sag

Sådan gør du, hvis du vil indbringe en sag for Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet modtager klager for boliger i almennyttigt byggeri

Beboerklagenævnet behandler klager og tvister, der handler om lejemæssige vilkår mellem lejere og udlejere i det almene byggeri.

Vær opmærksom på, at hvis det drejer sig om privat udlejning, skal sagen i stedet sendes til huslejenævnet.

Beboerklagenævnet arbejder udelukkende i møder. Det betyder i praksis, at nævnet kun har skriftlig forberedelse af sagerne, og du kan ikke træffe nævnet telefonisk eller ved at møde personligt op.

Beboerklagenævnet er en selvstændig myndighed og uafhængigt af kommunen bortset fra, at vi stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Sekretæren forbereder sagerne til møderne, som afholdes 10-11 gange om året. Sagsbehandlingstiden afhænger af sagernes karakter. Hvis det er nødvendigt, besigtiger nævnet lejemålet.

Indbring en sag til Beboerklagenævnet

Spørgsmål og svar om Beboerklagenævnet