Spring til...

Søg om at gøre din bolig til flexbolig

Du kan bruge en helårsbolig som fritidsbolig, hvis du som ejer søger tilladelse til at bruge den som såkaldt flexbolig

Hvad er en flexbolig?

En flexbolig er en helårsbolig uden bopælspligt. Du kan bruge en flexbolig hele året rundt som sommerhus, fritidsbolig eller et ekstra hjem. Du vælger selv.

Der er ingen lovmæssig begrænsning på, hvor meget du må anvende huset i løbet af året. Du kan også flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig, hvis du skulle få lyst til det - men husk i så fald at flytte din folkeregisteradresse og rette i BBR.

Behandling af flexboligtilladelser afventer pt. en politisk behandling i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget i marts 2024. Det kan ikke udelukkes, at der sker en ændring i kommunens administrationsgrundlag. Derfor behandler vi ikke flere sager om flexbolig, før vi kender indstillingen fra politikerne.

Sådan søger du om at gøre din bolig til flexbolig

Du skal være ejer af ejendommen for at søge.

Kontakt os på e-mail: teknik@slagelse.dk

Tilladelsen følger ejendommen

En flexboligtilladelse følger ejendommen og er registreret i BBR. En eventuel kommende køber skal derfor ikke søge om en flexboligtilladelse.

Kan alle boliger blive flexbolig?

Alle helårsboliger i Slagelse Kommune kan som udgangspunkt blive flexboliger. Der er dog enkelte undtagelser:

  • Hvis der står i et tinglyst dokument, at boligen skal benyttes til helårsbeboelse
  • Hvis et stuehus på en landbrugsejendom er omfattet af bopælspligten i henhold til landbrugsloven
  • Hvis der står i en lokalplan, at boligerne i området skal benyttes til helårsbeboelse

Spørgsmål og svar om flexbolig