Spring til...

Søg om at gøre din bolig til flexbolig

Du kan bruge en helårsbolig som fritidsbolig, hvis du som ejer søger tilladelse til at bruge den som såkaldt flexbolig

Hvad er en flexbolig?

En flexbolig er en helårsbolig uden bopælspligt. Du kan bruge en flexbolig hele året rundt som sommerhus, fritidsbolig eller et ekstra hjem. Du vælger selv.

Der er ingen lovmæssig begrænsning på, hvor meget du må anvende huset i løbet af året. Du kan også flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig, hvis du skulle få lyst til det - men husk i så fald at flytte din folkeregisteradresse og rette i BBR.

Det reviderede administrationsgrundlag for flexboligordningen blev endeligt vedtaget den 3. juni. Alle ansøgninger modtaget inden den 3. juni 2024, behandles efter gammelt grundlag. Administrationsgrundlaget er udarbejdet på baggrund af inddragelse af lokaludvalg, Ø-udvalg, bymidtegrupper, lokale ejendomsmæglere og med eksempel i praksis i nabokommuner.

Sådan søger du om at gøre din bolig til flexbolig

Du skal være ejer af ejendommen for at søge.

Kontakt os på e-mail: teknik@slagelse.dk

Flexboligtilladelsen gives til nuværende ejer af ejendommen

En flexboligtilladelse gives til ejer af ejendommen. Ved ejerskifte skal tilladelsen efterfølgende søges af den nye ejer af ejendommen.

Flexboligtilladelsen gives først, når ejer har ejet ejendommen i minimum seks måneder, medmindre ejendommen er overtaget via arv, eller at ejeren har fået en forhåndstilladelse. Slagelse Kommune meddeler først forhåndstilladelse, når en ejendom har været forsøgt solgt i minimum seks måneder.

Kan alle boliger blive flexbolig?

Alle helårsboliger i Slagelse Kommune kan som udgangspunkt blive flexboliger. Der er dog enkelte undtagelser:

  • Hvis der står i et tinglyst dokument, at boligen skal benyttes til helårsbeboelse
  • Hvis et stuehus på en landbrugsejendom er omfattet af bopælspligten i henhold til landbrugsloven
  • Hvis der står i en lokalplan, at boligerne i området skal benyttes til helårsbeboelse

Se tinglyste dokumenter på tinglysning.dk

Se lokalplaner i Slagelse Kommune

Spørgsmål og svar om flexbolig