Spring til...

Etabler et fælles mindre varmeanlæg

Du og dine naboer kan etablere et fælles varmeanlæg, hvis I fx bor i et område, hvor der ikke kan leveres fjernvarme

Hvad er et fælles varmeanlæg?

Et fælles varmeanlæg vil bestå af en varmekilde, der giver varme til flere boliger på samme tid.

Varmekilden kan fx være

  • en fælles luft til vand-varmepumpe
  • individuelle varmepumper med fælles jordslanger
  • et fælles halmfyr eller flisfyr
  • varme fra lokale erhvervsbygninger eller andet

Anlægget kan laves i forskellige størrelser til fx en boligforening, en samling af rækkehuse eller en landsby.

I visse områder er afstanden mellem bygningerne dog så stor, at et fælles varmeanlæg ikke vil kunne betale sig. Her kan du i stedet overveje en varmepumpe til din bolig.

Sådan kommer I i gang

Lokal opbakning er en forudsætning for, at det kan lade sig gøre at etablere et fælles varmeanlæg. Samtidig er en lokal organisering også et vilkår for at kunne søge den statslige pulje.

Derfor er det første, I kan gøre, at etablere en lokal arbejdsgruppe eller varmegruppe, som vil stå for at undersøge mulighederne for fælles varmeanlæg.

I har mulighed for at få hjælp og søge tilskud

Søg tilskud til at undersøge mulighed for mindre fælles varmeanlæg i landsbyen

Byrådet behandler på byrådsmødet 19. december 2022 en ny Klimaplan. I planen indgår en afsat pulje, I som borgergruppe i en landsby kan søge, hvis I ønsker at få afdækket muligheder for fælles varmeanlæg i jeres lokalområde.

Krav til at søge del af puljen bliver fastsat i starten af 2023 og vil herefter fremgå her på siden.

Deltag i projektforløbet 'Grønne landsbyer'

For at understøtte lokalområder i at omstille energi- og varmeforsyningen inviterer vi i foråret 2023 interesserede borgergrupper og lokalråd til et projektforløb om el og varme.

I vil her kunne få hjælp til at afdække det nuværende og fremtidige strømforbrug i jeres landsby. Desuden vil vi bistå med facilitering. Med udgangen af 2023 evaluerer vi projektforløbet og undersøger, om der skal laves opfølgende projekter.

Formålet er, at I som borgergruppe får søgt den statslige pulje til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstillingen. Puljen løber frem til 2025.

Læs mere om puljen og vilkår for at søge puljen på Energistyrelsens hjemmeside

Skriv jer op til information om 'Grønne landsbyer' og informationsmøder

Er I interesseret i at få besked på e-mail om kommende møder om udvikling af fælles varmeanlæg og projektet 'Grønne landsbyer', så skriv til os på varme@slagelse.dk 

Inspiration fra eksisterende fælles varmeanlæg

Der findes en række etablerede fælles varmeanlæg i Danmark, som I kan finde inspiration hos og evt. kontakte. Se dem i listen herunder.