Spring til...

Etabler et fælles mindre varmeanlæg

Du og dine naboer kan etablere et fælles varmeanlæg, hvis I fx bor i et område, hvor der ikke kan leveres fjernvarme

Hvad er et fælles varmeanlæg?

Et fælles varmeanlæg vil bestå af en varmekilde, der giver varme til flere boliger på samme tid. Anlægget kan laves i forskellige størrelser til fx en boligforening, en samling af rækkehuse eller en landsby.

Varmekilden kan fx være

  • en fælles luft til vand-varmepumpe
  • individuelle varmepumper med fælles jordslanger
  • et fælles halmfyr eller flisfyr
  • varme fra lokale erhvervsbygninger eller andet
  • fælles jordvarme (termonet)

Egen varmepumpe kan også være en løsning

I visse områder er afstanden mellem bygningerne så stor, at et fælles varmeanlæg ikke vil kunne betale sig. Her kan du i stedet overveje en varmepumpe til din bolig.

Læs om varmepumper

Sådan kommer I i gang

Lokal opbakning er en forudsætning for, at det kan lade sig gøre at etablere et fælles varmeanlæg. Samtidig er en lokal organisering også et vilkår for at kunne søge den statslige pulje.

Derfor er det første, I kan gøre, at etablere en lokal arbejdsgruppe eller varmegruppe, som vil stå for at undersøge mulighederne for fælles varmeanlæg.

Se herunder jeres muligheder for at søge tilskud og få hjælp.

Få hjælp og søg tilskud

Inspiration fra eksisterende fælles varmeanlæg

Der findes en række etablerede fælles varmeanlæg i Danmark, som I kan finde inspiration hos og evt. kontakte. Se dem i listen herunder.

Kontaktperson

Klimakonsulent

Stefan Katić

21 42 35 43 stefkati@slagelse.dk