Spring til...

Varmepumper

Du kan opsætte varmepumper af forskellige slags alt efter ejendom og varmebehov. Forbud mod elvarme gælder ikke for varmepumper

Hvad er en varmepumpe?

Varmepumper er en betegnelse for et apparat, som overfører varme fra et medium til det andet ved hjælp af el. Det er typisk luft-til-vand eller luft-til-luft, men kan også være væske-til-vand som i jordvarmeanlæg.

Luft-til-vand varmepumpe

 • Egnet som primær opvarmning til helårshuse, hvor den også producerer det varme vand

Luft-til-luft varmepumpe

 • Bruges ofte i bygninger, som enten ikke har et radiatorsystem, bygninger som ikke bebos hele året (fx sommerhuse) eller som supplerende varmekilde i almindelig helårsbeboelse
 • Blæser varm luft ud i bygningen
 • Kan ikke producere varmt vand

Jordvarmeanlæg

 • Godt til opvarmning af helårshuse, hvor der er plads i haven til at nedgrave slangerne. En tommelfingerregel er, at der skal bruges 2-4 gange husets areal til nedgravning
 • Der er en del afstandskrav i forhold til bygninger, vand og kloakrør, vandboringer osv.
 • Læs mere om jordvarmeanlæg

Skal jeg søge tilladelser?

Varmepumpepuljen forventes at åbne igen her i foråret

Du skal registrere din varmepumpe i BBR

Du skal som ejendommens ejer registrere din luft-til-vand varmepumpe i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Det er nemlig en forudsætning, hvis du skal søge om afgiftslettelse på din strømregning.

Hvis du opsætter en luft-til-luft varmepumpe, skal du registrere den i BBR som supplerende varmekilde.

Se hvordan du retter oplysninger i BBR

Din varmepumpe skal overholde støjkrav

Varmepumpens udedel skal overholde støjkrav af hensyn til dig selv og naboer. Tænk derfor over at placere den et sted, hvor den hverken generer dig selv eller dine naboer.

Se støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledninger

Du kan bruge Energistyrelsens støjberegner til at se, hvor på din grund du kan placere din varmepumpe, så støjkrav overholdes.

Se Energistyrelsens støjberegner

Specielt for luft-til-vand varmepumper

En luft-til-vand varmepumpe kan til tider køre i forceret drift for at yde maksimalt eller for at afrime. I disse situationer vil den støje mere end ved normal drift. Hvis der kun er opgivet én støjværdi for udedelen, anbefaler vi, at du kun sætter varmepumpen op, hvis der er god margin til at overholde støjgrænserne til naboerne.

Råd til at holde støj nede

 • Vælg en støjsvag model
 • Vælg en model, som er optaget på SparEnergis varmepumpeliste
 • Hold afstand til skel og til soveværelsesvinduer, stuevinduer og terrasser - både egne og naboens
 • Opsæt evt. støjskærme omkring varmepumpens udedel, som bliver opført til formålet
 • Overholde respektafstande til alle sider, så varmepumpen fungerer korrekt
 • Stil varmepumpen på støjabsorberende underlag og evt. på en flise oven på jord. Blødt underlag dæmper støjen

Hvis din nabos varmepumpe ikke overholder støjkravene

Snak først med din nabo om genen. Ofte kan I løse det selv. Sørg for at følge rådene om at mindske støj. Kan I ikke nå frem til en løsning, og mener du støjen overstiger kravene, kan du klage til os.

Se hvordan du klager over støj