Spring til...

Solcelleanlæg

Det kan kræve tilladelse efter byggeloven eller efter en lokalplan at opsætte solcelleanlæg

Tjek først

Du kan sættes solcellepaneler op de fleste steder

Solcellepaneler kan stort set placeres alle steder og på alle typer tag eller på terræn, hvor der er sol. Husk at tjekke, at det ikke kræver tilladelse efter byggeloven eller efter en lokalplan. Kontakt os hvis du er i tvivl.

Du skal ændre i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), når du vil opsætte anlæg til solenergi.

Se hvordan du ændrer i BBR

Mængden af elektricitet, som et solcelleanlæg kan lave, afhænger af anlæggets type, størrelse og placering.

Læs om solcelleanlæg og få gode idéer hos Energitjenesten 

Vi følger et administrationsgrundlag

Når du opfører solfangere og solcelleanlæg, skelnes der mellem, om du opfører på terræn eller på bygninger. Solfangere og solcelleanlæg er ikke specifikt reguleret i bygningsreglementet. Derfor har vi indført administrative retningslinjer, som vi bruger ved henvendelser.

Administrationsgrundlaget er lavet på baggrund af Energistyrelsens vejledende udtalelse.

Har du brug for hjælp?

Vi hjælper dig gerne med svar på dine spørgsmål. Book tid til telefonsamtale eller møde med en byggesagsbehandler.

Book tid hos en sagsbehandler