Spring til...

Vil du opsætte solcelleanlæg?

Det kan være et krav, at du søger om tilladelse til at opsætte solceller eller solcelleanlæg. Se her hvordan du tjekker og søger eventuelle tilladelser

Sørg for at tjekke om det i dit tilfælde kræver byggetilladelse, landzonetilladelse eller dispensation fra en lokalplan mm. at opsætte solcelleanlæg. Kontakt os hvis du er i tvivl, så vi kan hjælpe dig på vej.

1. Tjek først

2. Søg byggetilladelse eller landzonetilladelse hvis krævet

Kræver dit anlæg en tilladelse, skal du søge den.

Se hvordan du søger byggetilladelse

Se hvordan du søger landzonetilladelse

Er der ikke krav om en tilladelse, kan du blot sætte dit anlæg op.

3. Du skal eventuelt selv ændre i BBR

Kræver dit anlæg ikke tilladelse, skal du selv sørge for ændre i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), når du har opsat det.

Se hvordan du ændrer i BBR

Hvis dit anlæg har krævet en byggetilladelse, sker ændringen automatisk, og du skal ikke gøre mere.

Har du brug for hjælp?

Vi hjælper dig gerne med svar på dine spørgsmål. Ring, skriv eller book tid til telefonsamtale eller møde med en byggesagsbehandler.

Få hjælp af en byggesagsbehandler

Vi følger et administrationsgrundlag

Når du opfører solfangere og solcelleanlæg, skelnes der mellem, om du opfører på terræn eller på bygninger. Solfangere og solcelleanlæg er ikke specifikt reguleret i bygningsreglementet. Derfor har vi indført administrative retningslinjer, som vi bruger ved henvendelser.

Administrationsgrundlaget er lavet på baggrund af Energistyrelsens vejledende udtalelse.

Se administrationsgrundlag

Solcellepaneler kan stort set placeres alle steder og på alle typer tag eller på terræn, hvor der er sol. Mængden af elektricitet, som et solcelleanlæg kan lave, afhænger af anlæggets type, størrelse og placering